Systemförsörjning

Vad är systemförsörjning?

Den korta förklaringen är att ord som underhåll, logistik och dess avknoppningar med tiden blivit nötta, och som dessutom många tror att de vet vad det är. Ordet Systemförsörjning växte fram under det dagliga arbetet på FMV. Det talar om att se ur ett större perspektiv vid system-, materiel- och tjänsteproduktion.

Materielsystem + underhållssystem = användbart system över tiden.

Arbete om, med och kring underhållssystemet hamnar ofta i skymundan och kommer in för sent i projektarbeten. Ordet systemförsörjning ämnar att bredda, och tydliggöra behovet av parallellarbete med teknik och underhåll.

Det handlar mycket om att ställa frågor.

Vad behöver lösas och varför? 

Kartlägga behov och användarscenario. Vad, varför, när, hur ofta och hur länge behövs funktion/produkt system?

Metoder, modeller, vertyg, kunskap, erfarenhet och arbete

För att svara på frågorna behövs sedan metoder, modeller och vertyg. Vilka dock inte löser något på egen hand - de kräver arbete, kunskap och kanske framförallt erfarenhet. 

Tillförlitlighet, driftsäkerhet, tillgänglighet och stabilitet

Inherent tillgänglighet, teknisk tillgänglighet, operativ tillgänglighet. Laga, byta, slänga? Lagra, köpa nytt? Verkstad, reservdelar, personal? Underhållsavtal, kan-själva?

Livscykelperspektiv och tillgänglighet över tiden

När, var, hur länge? Uppgradera, byta? Laga själv, köpa tjänst?

LCC, LSC och Kostnadseffektivitet

Hur mycket får det kosta?