OM BOLAGET

Hur sammanfattar man och beskriver 50 års erfarenhet och unik kompetens? Hur beskriver och förmedlar man kvalitét? 

Historik

Bolaget registrerades som aktiebolag 2007, men kompetensen inom bolaget grundlades långt innan detta. Bolagets skapare och grundare gjorde militärtjänsten som elmekaniker på flygplan 35 (Draken), och utbildade sig sedan till teleingenjör och telemontör. 

Har sedan arbetat inom området logistik, driftsäkerhet och LCC sedan 1970. Blev utnämnd Teknisk Expert Systemlogistik på FMV under 2000-talet, en titel unik än idag, innan han slutligen uppfyllde en livslång önskan om att starta sitt eget bolag. PerOlof Systemförsörjning AB.

Verksamhet

PeOS AB är ett tjänsteföretag som erbjuder tjänster inom området systemförsörjning. Exempelvis genom utbildning, projektledning, produktionsplanering, mentorskap, metodutveckling, utredningar, upphandlingar och vidmakthållande. Såväl civilt som militärt.

Erfarenhet och Referensprojekt 

Erfarenheten inom bolaget är stor och bred, bolagets ringa storlek till trots. På den civila sidan har arbete genomförts kopplat till kommunikation, i form av tåg. SJ och SL. Inom försvarsbranschen kan många system och kommunikationssystem listas. Allt från de tidigaste radiosystemen med rattar och spakar till de modernaste taktiska digitala systemen som utvecklas inom branschen idag. Frekvensradiosystem, datalänkar och satellitkommunikation för att nämna några av dem. Även övergripande planerings- och vidmakthållandearbete för desamma, så kallad Radioplanering. 

Projekten har utförts olika systemnivåer - produkt, system, förband, samband, taktiskt och tekniskt, samt metod- och modellutveckling.

Erfarenhet finns från alla faser i ett projekt - planering, projektering, analys, genomförande, upphandling, vidmakthållande. Även som expertstöd och genom mentorskap.

Sedan 1982 (än idag) lärare i de årliga driftsäkerhet och LCC-utbildningarna som genomförs i FMV regi. 

Medverkat som skribent i dokumentet RAS90/TARAS Bakgrund och Verksamhet, ett dokument i Försvarets Historiska Telesamlingar.

Exempel på projekt/system civilt: X2000, X2, ATC, Regionaltåg, dimensionering av verkstäder/depåer, RC-lok, HBIS-vag, Regina, Itino

Exempel på projekt/system militärt: GTRS, SATKOM, Länk16, TDL, VHF/UHF, GC2F, Telesystem bas TBC130, RAS90/TARAS, HELiCOM, SWIFF, Hkp14, Hkp10, Stridsledningssystem StriC, basledningsradio, låghöjdsradar PS870, väderradar PV833, truppradio TR8000, sopblåsmaskiner och snöslungor till flygplatser.

Exempel på utbildningsuppdrag: driftsäkerhet och LCC på och utanför FMV (såsom KTH), OPS (Offentlig Privat Samverkan), Kostnadseffektiv produktion i ett livscykelperspektiv inom FMV


PerOlof Systemförsörjning
Kostnadseffektiv produktion med livscykelperspektiv